Carian

Hadis

Powered by JoomlaGadgets

PERBANKAN INTERNET

 

Pembayaran Cukai Tanah

 

 

Pembayaran Cukai Tanah

FORUM NEGERI

 

FORUM NEGERI

Email Subscription

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

VIDEO/AUDIO CLIPS

Web TV Kelantan

Jaringan Sosial

 

Log MasukBIDANG TUGAS

 

 

BIDANG TUGAS UNIT AUDIT DALAM  • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;

  • Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa;

  • Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan.;

  • Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;

  • Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT;

  • Menjalankan fungsi audit dalam di Badan Berkanun Persekutuan di bawah kawal seliaan Kementerian berkenaan yang tiada Unit Audit Dalam selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998;

  • Melaporkan kepada Ketua Eksekutif hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan;

  • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Ketua Eksekutif; dan

  • Membentangkan Laporan Audit Dalam di mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun serta jawatankuasa lain yang relevan.